Integriteit onderzoek

Wat kan ik doen om te weten of iemand integer is?

Integriteit, betrouwbaarheid van personen en/of organisaties is cruciaal in het zakelijk verkeer. Het kan gebeuren dat u informatie ter oren komt op basis waarvan u hier aan twijfelt. Los daarvan kan op basis van risicomanagement de behoefte ontstaan om hierover zekerheid te verkrijgen.

In beide situaties kunnen wij u helpen bij het beantwoorden van uw vragen.

In geval van twijfels, denk hierbij bijvoorbeeld aan een conflict of interest, kunnen wij voor u:

  • Onderzoek doen naar personen, of rechtspersonen en haar bestuurders;
  • Onderzoeken organisatiestructuren, -activiteiten en –relaties;
  • Onderzoek doen binnen de administratie naar bijvoorbeeld onverklaarbare transacties.

Enkele voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn: onderzoek handel in tasers, onderzoek belangenverstrengeling, internetmisbruik en onderzoek naar rechtspersoon.

Vanuit risicomanagement perspectief kunnen wij u helpen met onderstaande diensten:

  • (Pre-employment)screening
  • Integriteitsaudit
  • Integriteitsworkshop

Lees hier hoe een opdrachtgever werd behoed voor ernstige (imago-)schade.