Fraude preventie adviezen

Hoe voorkom ik fraude?

Als het gaat om het voorkomen en bestrijden van fraude kunnen wij u helpen bij het  opstellen en implementeren van een fraudepreventieplan. Dit fraudepreventieplan wordt gebaseerd op de resultaten uit een audit.

Audit

Tijdens een audit wordt gekeken naar de specifieke frauderisico’s voor de organisatie met als resultaat een risicoanalyse en risicoprofiel. Op basis van de risicoanalyse en het risicoprofiel worden de frauderisico’s en de verbetermaatregelen inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de audit wordt o.a. gekeken naar:

  • de bedrijfsactiviteiten
  • de administratieve organisatie en interne controle
  • de bedrijfscultuur
  • het fraudebewustzijn
  • organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen
  • bestaande procedures en maatregelen.

Fraudepreventieplan

Op basis van de resultaten uit het onderzoek (audit) kan, in samenwerking met u, vorm en inhoud gegeven worden aan het fraudepreventieplan voor uw organisatie.

De implementatie van het fraudepreventieplan kan worden ondersteund met gerichte trainingen en/of workshops.