Fraude en toedrachtonderzoek

Ik vermoed fraude, en nu …?

Wanneer u fraude vermoed kunnen wij dit voor u onderzoeken met als eindresultaat een feitenrapportage dat als bewijsmateriaal gebruikt kan worden in juridische procedures.

Vermoedens van fraude ontstaan veelal naar aanleiding van:

Door deze vermoedens door ons te laten onderzoeken weet u zeker of er voldoende juridische gronden zijn die verder onderzoek rechtvaardigt. Bij het doen van fraudeonderzoek wordt gebruik gemaakt van de meest moderne technieken en gewerkt volgens de laatste inzichten over het uitvoeren van een forensisch onderzoek. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het bepalen van het juridisch kader;
  • Het veiligstellen van gegevensdragers zoals: smartphones / tablets / PC’s & laptops / navigatiesystemen;
  • Het onderzoeken en analyseren van (digitale) bestanden;
  • Het inzichtelijk maken van complexe en/of grote hoeveelheden data met behulp van specialistische analyseprogramma’s;
  • Het reconstrueren van gebeurtenissen door middel van een tijdlijnanalyse;
  • Het interviewen van personen;
  • Het plaatsen van verborgen camera’s;
  • Het observeren van personen.

Enkele voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn: onderzoek handel in tasers, onderzoek belangenverstrengeling, internetmisbruik, onderzoek naar een rechtspersoon en illegale pallet handel.