Workshop cybercrime awareness

Uit onze onderzoekspraktijk blijkt dat organisaties in toenemende mate geconfronteerd worden met cyber incidenten zoals bijvoorbeeld oplichtingspraktijken (of pogingen daartoe), inbraken op de ICT-infrastructuur van organisaties en/of haar zakenpartner(s). Daarbij neemt internetcriminaliteit steeds professionelere, meer geraffineerde en complexere vormen aan. Hierdoor is het niet eenvoudig om cybercriminaliteit tijdig te herkennen. Ondanks verschillende technische maatregelen blijft de zwakste schakel de medewerkers die zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s omtrent het gebruik van Internet en e-mail.

In 2014 werd de Nederlandse schade als gevolg van digitale misdaad geschat op 1,5% van het bnp, een bedrag van 8,8 miljard euro. Dit staat in een rapport van het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies. Hiervan komt ongeveer driekwart voor rekening van organisaties.

Doelstelling

Doelstelling van deze workshop is om internetgebruikers binnen organisaties bewust te maken van de risico’s hiervan en hoe daarmee om te gaan.

Inhoud

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

  1. Verschijningsvormen van cybercrime incidenten.
  2. Wat zijn de risico’s als gevolg van e-mail en internetgebruik.
  3. Hoe kan ik als organisatie en gebruiker deze risico’s beperken.

Duur: 2 uur

Neem contact met ons op voor het plannen van deze workshop of voor meer informatie.