136x bekeken

Data Protection Officer

Beschikt u over bijzondere persoonsgegevens?  Zijn uw processen privacy bestendig? De nieuwe Europese privacy verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht alle overheidsinstellingen en bedrijven die zich toeleggen op extra privacygevoelige activiteiten, om vóór 25 mei 2018 een Data Protection Officer (DPO)  aan te wijzen. 

 

 

Werkzaamheden van Data Protection Officer

De activiteiten van de Data Protection Officer (DPO), ook wel Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genoemd,  omvatten onder meer:

 • Toezien op naleving van relevante wet- en regelgeving.
 • Toezicht houden op de verwerking van privacy gevoelige gegevens.
 • Verzamelen van inventarisaties van gegevensverwerkingen.
 • Het ontwikkelen van interne regelingen.
 • Het bijhouden van meldingen van gegevensverwerkingen.
 • Behandeling van vragen en klachten van personeelsleden, klanten, en eventueel ander stakeholders.
 • Voorlichting.
 • Advisering over (verbeter-)maatregelen (organisatorisch / technologisch / beveiliging).

Waarom via ons?

Wij beschikken over voldoende kennis en ervaring om de functie van DPO voor u in te vullen. Uw voordelen zijn, dat:

 • U verzekerd bent van onafhankelijk advies.
 • Er ook onafhankelijk van de lijnorganisatie gerapporteerd kan worden.
 • U deze functionaris niet extern hoeft te werven.
 • U goedkoper uit bent dan wanneer u hiervoor een persoon in loondienst zou moeten nemen.
 • U hierdoor voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.
 • U verzekerd bent van contiuniteit in deze functie.

Het wordt mogelijk onderschat, hoeveel tijd en aantallen mensen die binnen uw organisatie  bezig zijn, met het verwerken van informatie die als persoonsinformatie aangemerkt kan worden.

Rekening houdend met uw bedrijfsdoelstellingen zorgen wij voor passende maatregelen die voor u, uw klanten en de toezichthouder op de privacy wetgeving voldoende is.

Wij kunnen de Data Protection Officer voor u zijn.