Screenen van uw eigen personeel

Iedereen krijgt te maken met veranderingen in zijn of haar leef- en werkomgeving. In sommige gevallen kunnen deze veranderingen ook een negatieve invloed op de prestaties van uw medewerkers hebben, of zelfs op het imago van uw bedrijf. Door niet alleen vooraf te screenen, maar ook tijdens de arbeidsrelatie, kunt u deze risico's beperken. Dit noemen we in-employment screening.

Steeds meer werkgevers nemen ons in de arm om deze screening uit te laten voeren. Omdat geen organisatie gelijk is, is ook onze aanpak niet standaard.

Waarom uw eigen personeel screenen?

Waarom zou u uw eigen medewerkers screenen? U kent natuurlijk de kwalificaties van uw personeel en welke werkervaring ze hebben opgedaan, maar zijn uw medewerkers nog steeds zo betrouwbaar als dat ze waren toen u ze net aannam? Met in-employment screening houdt u grip op risico's, zoals fraude of diefstal.

U weet ook niet wat er in de privésfeer heeft afgespeeld wat misschien van invloed kan zijn op uw organisatie. Denk aan mogelijke financiële problemen, die verschillende oorzaken kunnen hebben.

In-employment screening uit laten voeren door ISP

Veel werkgevers zijn u al u voorgegaan en hebben door ons een screening uit laten voeren. Hoe en wat we screenen hangt helemaal af van uw organisatie. Over het algemeen kunnen we kijken naar informatie van uw medewerkers, zoals:

 • De financiële situatie
 • Een eigen verklaring omtrent het gedrag
 • Een verklaring van goed gedrag (VOG)
 • Open bronnenonderzoek

Online webapplicatie voor screenings

Bij het uitvoeren van een in-employment screening gebruiken we een online webapplicatie. Dat biedt u de volgende voordelen:

 • Online screenings van het gewenste niveau aanvragen;
 • Look and feel van uw organisatie;
 • Alle screenings kunnen 24/7 live gevolgd worden;
 • Op elk gewenst moment inzicht in alle lopende en afgeronde screenings;;
 • Zeer gebruiksvriendelijk voor gebruikers van elk niveau;
 • Snel en duidelijk proces;
 • U voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Bescherming gegevens

Als gecertificeerd onderzoeksbureau mag u er op vertrouwen dat de gegevens van de te screenen personen bij ons veilig zijn en dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving aangaande privacy. Door middel van de screening proberen wij inzicht te krijgen in de identiteit, betrouwbaarheid en integriteit van de betreffende persoon. En dat alles met toestemming van de betreffende medewerkers.

Meer weten?

We komen graag bij u langs om de risico’s van uw organisatie te analyseren en we helpen u bij het samenstellen van één of meerdere screeningspakketten. Dit doen we kosteloos. We geven u daarbij deskundig advies op het gebied van de screening. Dit kan natuurlijk ook bij de aanstelling van nieuwe medewerkers door middel van pre-employment screening.

Neem contact op voor meer informatie of maak een afspraak.

Meer informatie?
Evert Slaman
Coördinator employment screening
We solve!
In-employment screening laten uitvoeren?

Beperk risico's door deze vroegtijdig in kaart te brengen. Laat een screening naar uw personeel uitvoeren door onze gecertificeerde specialisten. Bel of mail ons voor meer informatie of maak een afspraak.

Neem contact met ons op
Contact