Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Screenen van uw eigen personeel

Ieder mens krijgt te maken met veranderingen in zijn leef- of werkomgeving. Soms kunnen die veranderingen ook invloed hebben op de werkprestaties of het imago van het bedrijf waar iemand werkt. Door niet alleen vooraf te screenen, maar ook tijdens de arbeidsrelatie een medewerker screening uit te voeren, houdt u zicht op potentiële risico’s.

Waarom uw eigen medewerkers screenen?

Als u goed op de hoogte bent van de kwalificaties en werkervaring van uw personeel, waarom zou u dan gebruik maken van een medewerker screening?

Situaties bij uw medewerkers veranderen voortdurend. En zaken die zich vanaf het tekenen van de arbeidsovereenkomst hebben afgespeeld in de privésfeer, kunnen van invloed zijn op de huidige of toekomstige prestaties van uw personeel.

Door tussentijds te screenen, zorgt u ervoor dat u zicht hebt op risicofactoren als fraude, financiële problemen of diefstal.

In-employment screening uit laten voeren door ISP

Hoe en wat we screenen hangt helemaal af van uw situatie: elke organisatie is immers uniek. Over het algemeen kunnen we kijken naar informatie van uw medewerkers, zoals:

  • De financiële situatie;
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  • Open bronnenonderzoek.

Online webapplicatie voor screenings

Bij het uitvoeren van een medewerker screening gebruiken we een online webapplicatie. Dat biedt u de volgende voordelen:

  • Makkelijk een screening van het gewenste niveau aanvragen;
  • Passend bij de look and feel van uw organisatie;
  • Alle screenings kunnen 24/7 live gevolgd worden;
  • Op elk gewenst moment inzicht in alle lopende en afgeronde screenings;
  • Zeer gebruiksvriendelijk;
  • Snel en duidelijk proces;
  • Passend binnen de Nederlandse wet- en regelgeving.

Bescherming gegevens

Als gecertificeerd onderzoeksbureau kunnen we u verzekeren dat gegevens van de te screenen personen veilig zijn en dat wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Door middel van de screening zorgen we voor inzicht in de identiteit, betrouwbaarheid en integriteit van de betreffende persoon.

Meer weten?

We komen graag bij u langs om de risico’s van uw organisatie te analyseren en we helpen u bij het samenstellen van een of meerdere screeningspakketten. We geven u daarbij deskundig advies op het gebied van de screening. Dit kan natuurlijk ook bij de aanstelling van nieuwe medewerkers door middel van pre-employment screening. Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie?
Evert Slaman
Coördinator employment screening
We solve!
In-employment screening laten uitvoeren?

Beperk risico's door deze vroegtijdig in kaart te brengen. Laat een screening naar uw medewerkers uitvoeren door onze gecertificeerde specialisten. Bel of mail ons voor meer informatie of maak een afspraak.

Neem contact met ons op
Contact