Voorkomen van fraude en de grote gevolgen ervan

Fraudepreventie is nog altijd beter dan genezen. En de gevolgen van fraude kunnen zowel emotioneel als financieel groot zijn. Denk aan identiteitsfraude of oplichting. Om uzelf en uw bedrijf / organisatie zoveel als mogelijk te behoeden van dergelijke praktijken helpen we u om frauderisico's inzichtelijk te maken.

Met de mogelijke risico's voor ogen kunnen we - in samenwerking met u - een fraudepreventieplan opstellen.

Analyseren van mogelijke frauderisico's

Tijdens een doorgrondig onderzoek (audit) kijken we naar de specifieke frauderisico’s voor uw organisatie met als resultaat een risicoanalyse en risicoprofiel. Op basis van de risicoanalyse en het risicoprofiel maken we de frauderisico’s en de verbetermaatregelen voor u inzichtelijk.

Waar kijken we naar?

Tijdens de audit kijken we o.a. naar:

  • De bedrijfsactiviteiten;
  • De administratieve organisatie en interne controle;
  • De bedrijfscultuur;
  • Het fraudebewustzijn;
  • Organisatorische- en fysieke beveiligingsmaatregelen;
  • Bestaande procedures en maatregelen.

Fraudepreventieplan met ondersteuning van workshops

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan, in samenwerking met u, vorm en inhoud gegeven worden aan het fraudepreventieplan voor uw organisatie. De implementatie van het fraudepreventieplan kan worden ondersteund met gerichte trainingen en/of workshops.

Meer informatie?
Dirk van der Woude
Relatiebeheerder en Partner
We solve!
Weet de risico's en voorkom fraude

Weet waar de risico's liggen voor uw organisatie op het gebied van fraude. Grijp in voordat het te laat is en u zelf het slachtoffer bent. Voor alle informatie kunt u ons altijd bereiken.

Neem contact met ons op
Contact