24/7 bereikbaar

Is er bij u ingebroken? Of ontvangt u vreemde telefoontjes? Bij dergelijke incidenten treden wij adequaat en professioneel op. Dat is cruciaal voor opsporing en aanhouding van dader(s) en ter voorkoming van verdere escalatie.

Wij bieden u de mogelijkheid tot het aangaan van een overeenkomst waarbij we u een 24-uurs bereikbaarheid en ondersteuning garanderen.

Noodzakelijke acties na melding bij onze alarmcentrale

Incidenten kunnen variëren van een woninginbraak, ‘verdachte’ telefoontjes tot en met alarmmeldingen. De incidentopvolging gebeurt op basis van vooraf opgestelde protocollen. Deze zijn veelal aanvullend op de alarmopvolging van een particuliere beveiligingsorganisatie.

In geval van een incidentmelding ondernemen we vanuit ons Family Security Office Alarmcentrale direct de noodzakelijke acties en coördinatie. Bijvoorbeeld het instellen van een onderzoek ter plaatse, begeleiding bij het doen van aangifte bij de politie, contacten met de verzekeraar en/of schade-expert, zorgdragen voor noodreparaties, slachtofferzorg, e.d.

Inhoud overeenkomst

Onder de overeenkomst vallen o.a. de volgende zaken:

  • 24-uurs bereikbaarheid;
  • Het samenstellen van een protocol om goede incidentopvolging te waarborgen;
  • Toegang tot een internationaal netwerk van beveiliging-/veiligheidsspecialisten;
  • Het coördineren van de alarmopvolging en -afhandeling.

Uw voordelen

  • Wij kunnen u de zekerheid bieden van gegarandeerde actie bij incidenten.
  • 24 uur bereikbaarheid & beschikbaarheid.
  • De juiste acties bij incidenten;
  • Altijd actuele alarm opvolgingprotocollen;
  • U hoeft zelf geen contacten meer te onderhouden met uw beveiligingsorganisatie.
Meer informatie?
Hans Slaman
Algemeen Directeur en DGA
We solve!
Hulp nodig na inbraak of alarmmelding?

We zijn 24 uur per dag bereikbaar en bieden u meteen ondersteuning. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact met ons op
Contact