Uw risico's en maatregelen tegen lekken informatie

Iedere organisatie heeft te maken met vertrouwelijke informatie. Ook uw organisatie. Het kan uw organisatie ernstig schaden wanneer vertrouwelijke informatie 'uitlekt'. Er zijn verschillende soorten risico’s (of incidenten) hoe er vertrouwelijke informatie vanuit uw organisatie naar buiten kunnen komen.

Daarom hebben we de Informatiebeveiliging (IB) Quickscan ontwikkeld. Met deze IB Quickscan geven we u snel inzicht in de risico's waarmee uw organisatie te maken kan krijgen en welke maatregelen u hiervoor zelf al heeft genomen.

Waaruit bestaat de IB scan?

Deze IB-quickscan, bestaat uit twee delen:

 • Risicoanalyse
 • Inventarisatie van bestaande maatregelen

Samen geven deze twee onderdelen een goed beeld over het bestaande beveiligingsniveau in relatie tot de risico’s die gezamenlijk met u zijn benoemd.

Risicoanalyse

Aan de hand van een risk assessment tool maken we samen met u een waardering van de meest voorkomende en meest relevante risico’s voor uw organisatie. Deze tool geeft onmiddellijk inzicht in welke risico’s het meest relevant zullen zijn en waartegen u maatregelen heeft getroffen of welke maatregelen u zou moeten nemen.

De te inventariseren risico’s zijn specifieke informatiebeveiliging risico’s zoals:

 • Hacking
 • Diefstal en / of verlies van informatiedragers
 • Onverantwoord internet gedrag
 • Fishing
 • Bewust of onbewust downloaden van malware
 • Verlies van klanteninformatie

Inventarisatie van bestaande maatregelen

Deze inventarisatie bestaat uit een inventarisatie van de organisatorische- en technische maatregelen alsmede de menselijke factoren. Dit doen we aan de hand van een vragenformulier.

Enkele voorbeeldvragen (aan de hand van bijlage A, bij NEN-ISO 27001) zijn:

 • Heeft u een protocol met betrekking tot “Bring your own Device (BYOD)”
 • Kent u verschillende autorisaties in uw netwerk?
 • Welke virusscanner(s) gebruikt u?
 • Hoe vaak wisselen gebruikers van wachtwoorden?
 • Beschikt u over een firewall?
 • Geeft u periodiek trainingen aan gebruikers?

Uiteindelijk maken we op basis van de antwoorden een analyse in vergelijking met de benoemde risico’s.

Meer informatie?
Dirk van der Woude
Relatiebeheerder en Partner
Een IB quickscan laten uitvoeren?
We solve!

Wanneer u meer informatie wenst te hebben over de IB quickscan, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons via info@ispbv.nl of bel ons op 0320-284 141

Neem contact met ons op
Contact