Aanstelling van een DPO is per 2018 verplicht

Beschikt u over bijzondere persoonsgegevens? Zijn uw processen privacybestendig? De nieuwe Europese privacy verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht alle overheidsinstellingen en bedrijven die zich toeleggen op extra privacygevoelige activiteiten, om vóór 25 mei 2018 een Data Protection Officer (DPO) aan te wijzen. Wij vervullen deze rol graag voor u.

Werkzaamheden ISP BV als uw Data Protection Officer

Onze activiteiten als Data Protection Officer (DPO), ook wel Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genoemd, omvatten onder meer:

 • Toezien op naleving van relevante wet- en regelgeving;
 • Toezicht houden op de verwerking van privacygevoelige gegevens;
 • Verzamelen van inventarisaties van gegevensverwerkingen;
 • Het ontwikkelen van interne regelingen;
 • Het bijhouden van meldingen van gegevensverwerkingen;
 • Behandeling van vragen en klachten van personeelsleden, klanten, en eventueel andere stakeholders;
 • Voorlichting;
 • Advisering over (verbeter-)maatregelen (organisatorisch / technologisch / beveiliging).

Waarom wij uw Data Protection Officer kunnen zijn

Wij beschikken over voldoende kennis en ervaring om de functie van DPO voor u in te vullen. Uw voordelen zijn, dat:

 • U verzekerd bent van onafhankelijk advies;
 • Er ook onafhankelijk van de lijnorganisatie gerapporteerd kan worden;
 • U deze functionaris niet extern hoeft te werven;
 • U goedkoper uit bent dan wanneer u hiervoor een persoon in loondienst zou moeten nemen;
 • U hierdoor voldoet aan uw wettelijke verplichtingen;
 • U verzekerd bent van continuïteit in deze functie.

Onderschat het niet: veel informatie is persoonsinformatie

Het wordt mogelijk onderschat hoeveel mensen er binnen uw organisatie informatie verwerken welke als persoonsinformatie kan worden. En ook hoeveel tijd zij hieraan besteden. Rekening houdend met uw bedrijfsdoelstellingen zorgen wij voor passende maatregelen die voor u, uw klanten en de toezichthouder op de privacywetgeving voldoende is.

Meer informatie?
Dirk van der Woude
Relatiebeheerder en Partner
We solve!
Uw data in veilige handen met ons als uw DPO

Wanneer u meer informatie wenst te hebben over de Data Protection Officer (DPO), dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons via info@ispbv.nl of via 0320-284141.

Neem contact met ons op
Contact