Toetsing beveiliging (Mystery Guest)

Houdt iedereen zich wel aan de afspraken?

U wilt graag weten of de huidige beveiligingsmaatregelen goed worden toegepast. Bijvoorbeeld is de beveiligingsdienst die u heeft ingeschakeld wel alert of functioneert de cleandesk policy wel. De Mystery Guest is hiervoor een prima dienst om beveiligingsmaatregelen te testen.

Zet een mystery guest in!

U heeft waarschijnlijk al veel geld geïnvesteerd in allerlei verschillende beveiligingsmaatregelen, variërend van een camerasysteem tot het inzetten van een particuliere beveiligingsorganisatie. Hoe weet u nu of de genomen maatregelen ook daadwerkelijk worden gebruikt op de wijze zoals u dat wenst? Door het inzetten van een “mystery guest” kunt u dit laten toetsen. Een medewerker van ons zal onopvallend proberen in uw bedrijf t komen, waarbij er vooraf gezamenlijk scenario’s zijn bepaald. Op basis van deze scenario’s kunnen gericht beveiligingsmaatregelen worden getoetst. De bevindingen worden in een rapportage vastgelegd en met u besproken

Deze rapportage kunt u tevens gebruiken als input om hiermee het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers te vergroten en eventuele verbetermaatregelen te nemen.

Op deze manier kun u dus laten checken of alles werkt en iedereen zich aan de afspraken houdt.