Business intelligence

Kan ik informatie over mijn zakenpartner verkrijgen?

Ja, dat kan door middel van onze dienst Business Intelligence.

Wij krijgen in onze markt steeds vaker vragen van onze klanten over bepaalde onderwerpen of fenomenen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op actuele situaties, achtergronden van bedrijven, zakenpartners en/of personen. Wij kunnen deze vragen voor u beantwoorden.

Dit doen wij door middel van het analyseren van informatie en het daarover rapporteren. Met als doel het  -aanleveren van betrouwbare informatie op basis waarvan strategische- en/of operationele besluitvorming kan plaatsvinden.

Achtergrondonderzoeken

Voorbeelden van dergelijke informatierapportages zijn: trendanalyses, rapportages over maatschappelijke verschijnselen (bijvoorbeeld actiegroepen), achtergrondonderzoeken, belevingsonderzoeken, rapportages over veiligheidssituatie in bepaalde landen.

Met behulp van ons internationale netwerk van security professionals hebben we toegang tot locale en actuele informatie van de meest risicovolle landen ter wereld.