Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Bestand uploaden

11 april 2016

Uploaden

  • Wanneer u een bestand naar ons wilt zenden dan kan dat door het hieronder aangegeven upload veld. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u ons contacten op 0320 284 141
  • Maximale grote van het bestand is 2MB

20 jaar cel voor Somalische piratenleider

15 maart 2016

Maandag, 15 maart 2016 werd de beruchte Somalische piratenleider Mohamed Abdi Hassan veroordeeld tot 20 jaar cel. De rechtbank in Brugge, België, veroordeelde hem voor kaping en foltering.

Abdi Hassan leidde in 2009 de kaping van de Belgische stenenstorter Pompei. Het schip en de bemanning werden toen zeventig dagen gegijzeld en kwamen pas vrij na een periode van langdurig en intensief onderhandelen. In opdracht van de scheepseigenaren heeft onze directeur Hans Slaman de meer dan 175 onderhandelingsgesprekken gevoerd met Abdi Hassan.

Bijeenkomst radicalisering

26 februari 2016

Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden faillissement

23 februari 2016

Een curator gaf ons de opdracht om een verhaalsonderzoek uit te voeren naar de twee voormalig bestuurders van een failliet verklaarde onderneming. Van de voormalig bestuurders was er één woonachtig in Nederland en de andere in België.

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat beide bestuurders meerdere ondernemingen op hun naam hadden staan. Opvallend detail was dat één van deze ondernemingen recentelijk nog in eigenaarschap van de ene bestuurder naar de andere was over gegaan. Tevens kon vastgesteld worden dan een aantal van deze ondernemingen stonden ingeschreven op een bedrijfspand waarvan de maandelijkse huur nog steeds werd voldaan.

Een ander opvallende constatering uit het onderzoek was dat zowel in dit faillissement als in een aantal eerdere faillissementen van de bestuurder de onderneming vlak voor het faillissement van eigenaar was gewisseld.

Op basis van de onderzoeksinformatie konden we een dynamische observatie starten. Daarbij viel op dat een van de bestuurders gebruik maakte van een vrij nieuwe auto. De observatie leidde ons naar een bedrijfspand waar de andere voormalig bestuurder en een derde persoon aanwezig waren. De derde, voor ons onbekende persoon hebben we kunnen identificeren als de nieuwe eigenaar van één van de bedrijven die tot voor kort van één van de voormalig bestuurders was.

Tezamen met andere onderzoekresultaten en beeldmateriaal kon zeer aannemelijk worden gemaakt dat deze drie heren samen werkzaam zijn en onderling aan het schuiven zijn met bv’s om zeer waarschijnlijk zodoende uit de greep van de fiscus en/of curator te blijven.

De onderzoeksbevindingen zijn allemaal vastgelegd en aan de klant gepresenteerd in een rapportage. Deze rapportage gaf hem voldoende informatie om vervolgstappen te ondernemen.

Wilt u meer informatie over onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen.

Ontzorging na terreuraanslag Jakarta

23 februari 2016

Onze Response Service, ontving ’s avonds laat een hulpvraag van een student van een Nederlandse onderwijsinstelling welke is aangesloten bij onze Response Service.

De student was in het kader van zijn opleiding op de luchthaven van Maleisië en stond op het punt om in het vliegtuig naar Jakarta te stappen. Vlak voordat hij zou instappen, bleek Jakarta op dat moment in de greep te zijn van terroristsche aanslagen. De ontwikkelingen en nieuwsfeiten volgden elkaar snel op, waardoor de situatie voor hem erg onoverzichtelijk was. De student had behoefte aan ondersteuning en advies voor het te nemen besluit: de vlucht omboeken, of toch op het vliegtuig naar Jakarta stappen.

Hierop hebben wij direct actie ondernomen en een monitoring van de lokale ontwikkelingen gestart. Daarbij is o.a. de Nederlandse ambassade in Jakarta geraadpleegd. Op grond van de verzamelde informatie is een reisadvies afgegeven aan de student. Tevens werden met de student enkele preventieve veiligheidsmaatregelen gedeeld en communicatie- c.q. contactafspraken gemaakt. Zodoende ontstond er een zogenaamde ‘live-line’ met de student. Om de student zoveel als mogelijk te ontlasten is door ons de communicatie met de onderwijsinstelling ter hand genomen. Zodoende ontstond er een centraal gecoördineerde communicatie met betrokkene zoals: onderwijsinstelling, betrokkene zelf en diens familie.

De ‘live-line’ met de student is in stand gehouden totdat hij veilig en wel op zijn volgende reisbestemming was aangekomen.

Zowel student, diens familie als de onderwijsinstelling waren ons zeer erkentelijk voor de geboden acute en professionele hulp en ondersteuning.

Voor meer informatie over deze dienst, Respons Service, klikt u hier. U kunt ook contact met ons opnemen.

Onze Response Service

23 februari 2016

Zo maar wat voorbeelden:

Met onze Response Service bieden we onze klanten al sinds jaren acute hulp en ondersteuning bij de meest uiteenlopende gebeurtenissen. Met deze dienst bieden we klanten en werkgevers continuïteit en zekerheid voor onverwachte gebeurtenissen. Met onze ervaren consultants en ons internationale netwerk zijn we in staat om hulp ter plaatse te organiseren en/of advies te geven om de situatie op te lossen. Of het nu gaat om begeleiding van beveiligingsdiensten bij alarmen als de bewoners niet thuis zijn of meldingen vanuit het buitenland, in uw privé- of zakelijke omgeving, onze consultants zijn 24/7 aanspreekbaar om hulp te bieden.

Wilt u dat uw medewerkers, studenten of familie terug kunnen vallen op 24 uur per dag bereikbaarheid en hulp, gebruikmaken van ons netwerk of heeft u vragen en wilt u meer informatie hierover, neem dan contact met ons op.

Cybercrime – trends & ontwikkelingen

19 februari 2016

Afgelopen tijd hebben we in de praktijk diverse voorbeelden gezien van organisaties die geconfronteerd werden met verschillende vormen van cybercriminaliteit. Meerdere bedrijven werden geconfronteerd met oplichtingspraktijken (of pogingen daatoe), waarbij ingebroken werd op de ICT-infrastructuur van organisaties en/of haar zakenpartner(s). Hierbij werd de e-mailcommunicatie geïnfiltreerd waarbij internetcriminelen zich voordeden als, een bij het slachtoffer bekende, zakenrelatie.

Wat belangrijk is

Voor organisaties die hiermee geconfronteerd werden is het van groot belang om de toedracht van een dergelijk incident vastgesteld te krijgen. Zodoende kan worden vastgesteld of er wel of niet sprake is van interne betrokkenheid. Daarnaast komen kwestbaarheden met betrekking tot cybercrime risico’s aan het licht. Op grond van onze onderzoeken hebben we zodoende opdrachtgevers gericht kunnen adviseren om hun cybercrime risico’s te verkleinen.

Wat we in de praktijk zien

Uit de analyse van deze incidenten blijkt dat organisaties doelbewust als slachtoffer uitgekozen worden. Voorts is uit onze onderzoeken gebleken dat organisaties met name kwetsbaar zijn in het email verkeer. Cybercriminelen spelen daarbij handig in op het gedrag en de eigenschappen van mensen. De criminelen worden steeds professioneler en gewiekster in het verleiden van mensen om mails te openen en te klikken op links en/of bijlagen in het mailbericht. Daarbij zien we ook dat cybercriminelen soms weken bezig zijn met het verzamelen van hun informatie voordat ze toeslaan. Cybercriminaliteit is allang niet meer “het lachwekkende emailtje in slecht Nederlands”, maar komt voor in veel verschillende verschijningsvormen. Daarbij neemt internetcriminaliteit steeds professionelere, meer geraffineerde en complexere vormen aan. Hierdoor is het niet altijd even makkelijk om cybercriminaliteit tijdig te herkennen.

Voor meer informatie over cybercrime of een workshop cybercrime awareness kunt u contact met ons opnemen.

Veilig internetten in de zakelijke omgeving

09 februari 2016

Jaarlijks zorgt cybercrime voor circa 8,8 miljard verlies, driekwart daarvan komt voor de rekening van organisaties. Cybercriminaliteit richt zich dus voornamelijk op de zakelijke omgeving en zo blijkt een reëel risico. Organisaties die slachtoffer worden van cybercriminelen kunnen met ingrijpende consequenties te maken krijgen zoals: niet toegankelijke websites, virusbesmetting op het computernetwerk, geen toegang tot het computernetwerk en/of intranet, diefstal van privacy gevoelige en/of vertrouwelijke organisatiegegevens en hoge boetes op basis van de nieuwe wet-, regelgeving inzake datalek.

Om deze risico’s te beperken adviseren wij u het volgende:

Bewustwording

Ondanks verschillende technische maatregelen blijft de zwakste schakel bij veilig internetten de gebruiker. Uit onze onderzoekspraktijk blijkt dat werknemers zich onvoldoende bewust zijn van de internet risico’s en de gevolgen daarvan. Speciaal hiervoor hebben wij een workshop ontwikkeld die werknemers bewust maakt van de gevaren en methodes op het gebied van cybercrime.

Wilt u meer informatie over de praktische vertaling van de nieuwe wet- en regelgeving omtrent datalek en/of de workshop cybercrime neem dan contact met ons op. Voor meer informatie omtrent het onderwerp cybercrime klikt u hier.

Vacatures

29 januari 2016

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

WNL: Hans Slaman of de Nederlandse politie goed is uitgerust voor de strijd tegen terroristen

20 november 2015

Op donderdag 19 november 2015 was onze directeur, Hans Slaman, te gast bij het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland. In de uitzending gaat hij in op de inzet van politie in het kader van de aanslagen in Parijs.

Klik hier om het item terug te kijken.

HS in WNL Goedemorgen Nederland