Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Samenwerking Ondernemers Coöperatie Larserpoort en International Security Partners B.V.

17 mei 2018

Maandag 7 mei 2018 ontving het Ondernemers Coöperatie Larserpoort (OCL) voor de 4e maal het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein uit handen van de burgemeester van Lelystad mevrouw Adema.

Bij deze feestelijke bijeenkomst kondigde het bestuur van het OCL aan het samenwerkingsverband met International Security Partners (ISP).
Met dit initiatief wil het bestuur de aangesloten ondernemers ondersteunen in hun strijd tegen cybercrime.
Ondernemers van het OCL krijgen vanuit ISP aangeboden een online Cyber risicoanalyse. Vervolgens zal een consultant van ISP samen met de ondernemer de uitkomst van deze risicoanalyse en mogelijke verbetermaatregelen bespreken.
Wij vinden het in ieder geval een prachtige kans om met mede ondernemers uit Lelystad deze samenwerking in te vullen en kijken dan ook uit naar een duurzame samenwerking.

Screening zakenrelatie

03 mei 2018

Regelmatig krijgen wij het verzoek van opdrachtgevers om een zakenrelaties te screenen. Hierbij gaat het vaak om organisaties met een sterk maatschappelijke functie en –verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan woningbouwcorporaties, pensioenfondsen en – uitvoerders. Ook vastgoedondernemingen en bouwbedrijven maken regelmatig gebruik van onze diensten op dit gebied.

Recent kregen wij het verzoek van een woningbouwcorporatie om een zakenrelatie te screenen waarmee zij gezamenlijk vastgoed wilden aankopen. Onze opdrachtgever wilde graag weten wat de betrouwbaarheid is van die zakenrelaties en haar bestuurders waarmee zij deze samenwerking aan wilden gaan. Hiermee wilde zij voorkomen met louche partijen in zee te gaan, omdat zij zich realiseerde dat dit grote gevolgen voor de organisatie kan hebben. Behalve het beperken van operationele en/of financiële risico’s is het beschermen van het imago en de reputatie voor onze opdrachtgevers een belangrijke overweging.

Om de betrouwbaarheid van deze rechtspersoon te toetsen werd een uitgebreid achtergrondonderzoek ingesteld. Dit gebeurt altijd met instemming van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, zo ook in dit geval. Hiervoor werd een toestemmingsverklaring en een online-vragenlijst ingevuld.

Uit het achtergrondonderzoek werd de organisatiestructuur van een rechtspersoon in kaart gebracht en schematisch weergegeven. Bovenstaande  afbeelding is, op basis van fictieve informatie, daarvan een voorbeeld.

De betrokken bestuurders, aandeelhouders, maar ook moeder- en zustermaatschappijen en andere handelsnamen werden daarbij in beeld gebracht.

Ook de historie van de rechtspersoon werd onderzocht, evenals eventuele bijzonderheden in kredietwaardigheid en betalingsgedrag. Daar bleken er geen negatieve betaalervaringen geregistreerd te zijn en ook vanuit de jaarrekeningen bleken geen indicaties voor twijfel of zorgen. Daarnaast werden in openbare internetbronnen de trackrecord en reputatie van de rechtspersoon en betrokken bestuurders onderzocht.

Uit de verschillende geïnterviewde referenten – een accountant en een accountmanager van een bancaire kredietverstrekker – werden gedetailleerde ervaringen geschetst over de langdurige zakelijke relatie die er onderling was. Ook vond er een interview met de bestuurders zelf plaats.

Nadat zij ook een Verklaring omtrent Gedrag konden overleggen, werd alle informatie geanalyseerd en werd er een rapport opgesteld. Omdat er geen enkele indicatie was voor eventuele risico’s in de samenwerking (juist het tegendeel bleek uit alle informatie), volgde op basis van de vraagstelling een positief advies naar onze opdrachtgever.

Wilt u meer informatie over screening rechtspersonen neem dan contact met ons op.

Cyber awareness trainingen

21 maart 2018

Voor een assurantiekantoor hebben wij de opdracht gekregen enkele cyber awareness trainingen te verzorgen. Men wil de medewerkers graag bewust maken van de gevaren van email, openen van bestanden en dergelijke. Bovendien komen ook bepaalde kernmerken naar voren hoe cyber criminelen opereren. Wilt u meer informatie over onze cyber awareness training? Klik dan hier.

Executive protection

21 maart 2018

Voor een grote beursgenoteerde onderneming zijn wij gevraagd de veiligheidszorg voor de bestuurders te organiseren en vorm te gaan geven.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen in het kader van ons Family Security Office? Klik hier voor meer informatie over executive protection.

Advies in verband met screening

21 maart 2018

Een internationaal opererende onderneming heeft ons om een advies gevraagd hoe zij pre employment screening zouden kunnen toepassen binnen deze onderneming.

Voor meer informatie, wat wij voor u kunnen betekenen in het kader van screening, verwijzen wij u graag naar onze dienstverlening op dit terrein.

Cyber Risicoanalyse, nu online beschikbaar

08 maart 2018

Wellicht wist u dat wij een cyber risicoanalyse kunnen uitvoeren. Tijdens deze risicoanalyse geven wij u inzicht over de kans dat u getroffen kan worden door een cyberincident en wat de impact van een dergelijk incident zou kunnen zijn.

Deze dienst hebben wij volledig voor u gedigitaliseerd. Wat betekent dit:

Wilt u meer informatie over onze online cyber risicoanalyse, klik dan hier om het introductiefilmpje te bekijken of neem even contact met ons op.

Family Security Office

25 januari 2018

Sinds onze oprichting ondersteunen we families bij persoonlijke veiligheidsrisico’s zoals bedreiging, stalking, inbraak en dergelijke. Vanuit de ervaring hoe om te gaan met deze risico’s hebben we deze dienstverlening gebundeld in ons Family Security Office.

Ons Family Security Office steunt op drie pilaren, namelijk:

Vanuit deze drie pijlers richten wij ons op uw woon- werk en reissituaties.

Binnen het Family Security Office bieden we tal van diensten en producten aan, om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Enkele voorbeelden zijn:

Kortom, ons Family Security Office biedt een totaaloplossing voor persoonlijke veiligheidsrisico’s.

Wilt u meer informatie over dit unieke concept, neem dan gerust contact met ons op.

 

Versterken van onze klantgerichtheid

25 januari 2018

In de afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met het versterken van onze klantgerichtheid.
Naast het feit dat wij erin geloven dat we uitstekende diensten en producten hebben, willen we graag onze dienstverlening nog beter afstemmen op de behoeften van onze klanten.

Hiervoor hebben we onder leiding van het externe bureau Dualhanded enkele sessies gedaan om te komen tot procesverbeteringen, maar ook om garanties voor u als klant te formuleren.

Deze garanties hebben we in vijf zinnen verwoord:

Wij nemen uw zorg uit handen.
Wij kennen onze klanten en weten wat ze doen.
Wij garanderen dat u krijgt wat is afgesproken.
Wij bieden u oplossingen voor uw probleem.
Onze experts staan voor u klaar.

Deze zinnen staan ook op onze vernieuwde website, met een korte toelichting.

Heeft u suggesties om onze dienstverlening nog beter op uw behoeftes aan te laten sluiten, dan zijn wij erg benieuwd. Schroom niet om ons te bellen of te mailen!

Diefstal van bedrijfseigendommen

25 januari 2018

Recentelijk hebben wij voor één van onze opdrachtgevers een onderzoek uitgevoerd naar diefstal van bedrijfseigendommen. Bij onze opdrachtgever ontstond, na een voorraad controle, het vermoeden dat er meer goederen het magazijn verlaten hadden, dan dat er verkocht waren.

Uit de analyse van de beschikbare camerabeelden kwam een verdachte persoon naar voren. Op basis van de camerabeelden heeft een onderzoeker van International Security Partners de verdachte persoon geïnterviewd. Tijdens het interview was de verdachte persoon zich in eerste instantie van geen kwaad bewust (althans zo deed hij zichzelf voor). Echter door de type vragen die door de onderzoeker gesteld werden, versprak de verdachte persoon zich. Uiteindelijk leidde dit tot een volledige bekentenis.

Voor onze opdrachtgever leverde de uitgevoerde werkzaamheden
de volgende voordelen op:

 

 

Cyber Mystery Guest

25 januari 2018

U denkt goed beveiligd te zijn tegen cyberaanvallen. Hoe zit het nu met het bewustzijn van uw medewerkers? Zijn zij zich voldoende bewust van de gevaren en hun eigen handelen?
Om dit te toetsen hebben wij de cyber mystery guest mogelijkheid ontwikkeld.

Twee mogelijkheden:
Een cyber mystery guest actie heeft als doel om te toetsen of de gebruikers voldoende cyber risicobewustzijn bezitten.

Wij bieden hierbij twee mogelijkheden, die gezamenlijk en afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden:

  1. Het verzenden van een phishing emailbericht.
  2. Het bewust verspreiden/achterlaten van geprepareerde memory sticks op werkplekken.

Ad 1: Mystery guest door middel van Phishing
Er wordt een e-mail opgesteld en naar diverse functionarissen bij de betreffende klant verzonden.
In deze mail worden mensen “bewogen”  om naar een bepaalde website te gaan.
Er wordt vervolgens geregistreerd vanaf welk werkstation er naar de betreffende website is gesurft. Dit heeft overigens verder geen kwalijke gevolgen voor het netwerk.

Ad 2: Mystery guest door middel van geprepareerde memory stick
Door het verspreiden van geprepareerde USB-sticks, wordt de nieuwsgierigheid van gebruikers op de proef gesteld. Door een medewerker, worden op verschillende werkplekken de geprepareerde USB sticks neergelegd.
Wanneer een gebruiker deze USB stick in een werkstation plaatst, wordt er automatisch een bericht naar ons verzonden, waarin staat op welk werkstation dit is gebeurd en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Er staat verder geen bijzondere informatie op de USB stick.

Wanneer u meer informatie wenst over deze cyber mystery guest actie, neem dan contact met ons op of via 0320-284141.