Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Casus examenfraude

27 september 2017

Onlangs zijn wij door een ROC gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijke fraude rondom de examinering van een MBO-student. Het vermoeden was dat deze student opzettelijk bevoordeeld was door een docent, om alsnog te kunnen slagen. De student had namelijk een voldoende gekregen op cruciale onderdelen van de praktijkstage, die helemaal niet waren uitgevoerd. Hierdoor kon de betreffende student alsnog zijn diploma halen.

Nadat het een alerte collega-docent bevreemdde dat deze student alsnog zou slagen en er kritische vragen werden gesteld, werd duidelijk dat het niet klopte wat er gebeurde. Inmiddels had de student zelf toegegeven een beoordelingsformulier van een afsluitende stage, zelf te hebben ingevuld en ingeleverd.

Tijdens het onderzoek werden verschillende personen geïnterviewd, zoals docenten, medewerkers van het examenbureau, de stagebegeleider van het stagebedrijf, de student in kwestie en diens ouders. Tevens werden de procedures bestudeerd.

Vanuit het onderzoek werd vastgesteld dat de interne procedures duidelijk voorschreven welke procedures er gevolgd dienden te worden, maar dat deze op verschillende punten niet werden nageleefd door de betreffende docent. Tevens werd vastgesteld dat andere docenten handelden conform de voorgeschreven procedures Op basis van de onderzoeksbevindingen besloot de onderwijsinstelling om de arbeidsovereenkomst met de betreffende docent te beëindigen.

Wilt u meer informatie over onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen.

 

U.B.O register aanslag op privacy

18 september 2017

 

Met het voornemen tot invoering van het register voor Ultimate Beneficial Owner (U.B.O) wordt opnieuw een aanslag gepleegd op de privacy van personen en families die de motor zijn van onze economie.

Onder het mom van transparantie rekt de overheid de grenzen van onze privacy steeds verder op.

Bekend is dat juridische structuren gebruikt worden om de identiteit te verhullen van personen die zich schuldig maken aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De bestrijding hiervan is in ons aller belang.

Waar, volgens ons, onvoldoende bij wordt stil gestaan zijn de schadelijke effecten voor de goedwillenden. Invoering van het U.B.O register op basis van het huidige voorstel verhoogd het risico tot intimidatie, afpersing, bedreiging en ontvoering.

 

AVG-GDPR versus Data Protection Officer

11 september 2017

Wat betekent de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd voor u?

Dagelijks worden er artikelen en publicaties over deze afkortingen gepubliceerd.

 

Het komt erop neer dat we op Europees niveau onze data en met name persoonsgegevens nog beter willen beschermen. Hiervoor heeft men op Europees niveau de nieuwe wet General Data Protection Regulation, afgekondigd. Eén van de verplichting die voortvloeit uit deze wet, is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbeheer (FG), ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd.

Wanneer bent u verplicht om deze functionaris aan te stellen:

1. Wanneer uw organisatie een overheidsinstelling of –orgaan betreft (m.u.v. gerechten);

2. Wanneer uw organisatie op grote schaal persoonsinformatie verwerkt, voor regelmatige en stelselmatige observaties. (bijvoorbeeld internetbedrijven, recherchebureau etc.)

3. Wanneer uw organisatie op grote schaal informatie verwerkt, betreffende bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie betreffende ras, seksuele voorkeur of politieke gezindheid.

De wet is dus niet heel erg concreet, in relatie tot deze verplichting. Wilt u meer informatie over de Data Protection Officer, of andere gerelateerde onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.

Ondersteuning woningbouwcorporatie bij ontruiming

21 augustus 2017

Wij werden benaderd door een woningcorporatie in verband met een dreigende situatie. Een houten chalet in beheer van deze corporatie zou moeten worden afgebroken. De huur was opgezegd aan de bewoonster die elders woonruimte vond. De ex-echtgenoot van deze huurster is er, nadat de rechtmatige huurder was vertrokken, ingetrokken en woonde daar nu clandestien. De corporatie spande een kort geding aan, werd door de rechtbank in het gelijk gesteld en de woning moest door betrokkene worden verlaten en ontruimd om deze vervolgens te kunnen afbreken. Er werd rekening gehouden met het feit dat de betreffende bewoner tijdens en/of na de ontruiming agressief kon reageren naar de organisatie en/of haar medewerkers. Aan ons werd gevraagd de risico’s in kaart te brengen en advies te geven over de te nemen maatregelen.

Op basis van onze risicoanalyse werd geconcludeerd dat de betrokken persoon die clandestien in het houten chalet verbleef een hoog risicoprofiel had. Dit betekende dat omwille van de veiligheid van de medewerkers van de corporatie en andere direct betrokkenen er enkele specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen werden op en rondom de dag van de ontruiming.

De genomen maatregelen bestonden uit de inzet van persoonsbeveiliging, zowel op de dag van de ontruiming als ook enkele dagen na de ontruiming. De inzet van politiezijde tijdens de ontruimingsactie en het vernietigen van het Chalet bestond uit ongeveer 20 man, waaronder hondengeleiders.

De ontruiming en afbraak van het chalet is gelukkig zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Mooie (cyber) referentie: “Een echte aanrader”

14 juli 2017

Bob Klijn, Algemeen Manager van Herenvest was enthousiast over onze Cyber-support:

“Vanuit onze CyberRisk-verzekering bij CHUBB kregen wij een QuickScan aangeboden door International Security Partners (ISP). Nadat we hier gebruik van hadden gemaakt, bleek dat het automatiseringstechnisch wel goed zat met onze risico’s. Maar het uitvoeren van de scan leverde wel een aantal andere eyeopeners en vraagstukken tot beleid op. Onze grootste risico zat hem in het pure menselijk handelen van onszelf en onze medewerkers. Je kunt een fantastische firewall hebben, maar als je medewerkers een laptop verliezen met gevoelige gegevens dan heb je toch een probleem.

Dus hebben we met ISP een Awareness training aan onze medewerkers gegeven. Een echte aanrader!”

Hans Slaman over vrijlating Bolt en Follender in BNR nieuwsradio

26 juni 2017

BNR Nieuwsradio interviewde, Hans Slaman met betrekking tot zijn ervaringen over hoe slachtoffers van ontvoeringen opgevangen en geholpen kunnen worden na hun gevangenschap. Dit in relatie tot de gelukkige vrijlating van Derk Bolt en de cameraman Eugenio Follender.

Voor het interview dat gehouden werd op maandagochtend, 26 juni 2017, kun je hier klikken.

Persbericht: Samenwerking met Chubb Cyber Verzekeringen

10 april 2017

Rotterdam, 10 april 2017 — Chubb introduceert vandaag de Cyber Security Scan die, in samenwerking met Kahuna en International Security Partners (ISP), is opgezet voor haar klanten in Nederland. Hiermee breidt het bedrijf haar end-to-end oplossingen voor cyberrisico’s verder uit.

De Cyber Security Scan biedt verzekerden inzicht in de specifieke cyberrisico’s van hun onderneming en geeft aanbevelingen om deze risico’s te beperken. Hierbij worden niet alleen de IT-gerelateerde risico’s gescand maar ook de veiligheidsrisico’s gerelateerd aan andere belangrijke aspecten van de organisatie zoals personeel, procedures en beleid. Het door de scan verkregen inzicht kan bedrijven helpen de kans op een cyberincident te verkleinen en zich gelijktijdig voor te bereiden op het onverhoopt plaatsvinden van een incident.

De scan wordt exclusief en kosteloos aangeboden aan klanten met een omzet vanaf één miljoen euro, die een beroepsaansprakelijkheidspolis voor ICT-bedrijven en/of cyberverzekering van Chubb hebben. Bedrijven die na de scan gebruik wensen te maken van aanvullende producten en diensten van Kahuna of ISP kunnen dit doen tegen een gereduceerd tarief.

De Cyber Security Scan bestaat uit:

ISP ondersteunt bedrijven al ruim 30 jaar op het gebied van organisatorisch risicomanagement met als doel om schade als gevolg van niet-handelsrisico’s (zoals afpersing, fraude en informatiediefstal) te voorkomen, te beperken en te beheersen. Kahuna is specialist in (managed) security en levert met haar expertise op het gebied van Security & Compliance een waardevolle bijdrage aan het veilig beheren van de kritische IT-infrastructuren en bedrijfsprocessen van haar klanten.

Ron Verhulsdonck, Country President bij Chubb Benelux: “Chubb biedt al tientallen jaren verzekeringen tegen cyberrisico’s, maar we bieden meer dan dekking alleen. We willen klanten helpen om schade waar mogelijk te voorkomen en beperken. We zijn dan ook verheugd over de samenwerking met Kahuna en ISP, twee gerespecteerde bedrijven met diepgaande kennis van hun vakgebied en de Nederlandse markt.”

Dirk van der Woude, Partner bij ISP: “We zien maar al te vaak dat organisaties in crisissituaties belanden doordat zij de organisatorische kant niet op orde hebben: er is geen crisismanagementstructuur, geen scheiding in autorisaties, wachtwoordbeleid ontbreekt of er zijn geen richtlijnen voor gebruik van eigen smartphones en tablets. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, en dat begint met inzicht in de risicobestendigheid van je organisatie.”

Marcel Kuiken, Senior Account Manager bij Kahuna: “Nederlandse bedrijven zijn dagelijks het slachtoffer van grote en kleine cyberincidenten, al hebben zij dat vaak pas laat door. We zien met enige regelmaat dat hackers al maanden actief zijn binnen het netwerk. Soms is een kleine aanpassing in de IT-omgeving al genoeg om een risico significant te reduceren. We zijn dan ook blij dat we met deze samenwerking klanten concreet inzicht kunnen bieden in hun risico’s en kwetsbaarheden, en praktische handvatten kunnen aanreiken om deze aan te pakken.”

Over Chubb

Chubb is de grootste beursgenoteerde Property & Casualty verzekeraar ter wereld. Met vestigingen in 54 landen biedt Chubb schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen, persoonlijke ongevallenverzekeringen, aanvullende verzekeringen bij ziekte, herverzekeringen en levensverzekeringen aan een diverse groep zakelijke en particuliere klanten. Uitgebreide verzekeringsexpertise – en ervaring stellen Chubb in staat risico’s op deskundige wijze te beoordelen, accepteren en beheren. Klanten kunnen rekenen op een eerlijke afhandeling en snelle uitbetaling van claims. Chubb onderscheidt zich tevens door haar brede aanbod van producten en diensten, uitgebreide distributiemogelijkheden, uitzonderlijke financiële kracht en wereldwijde lokale aanwezigheid. Het moederbedrijf Chubb Limited is genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE: CB) en maakt onderdeel uit van de Standard & Poor’s 500-index. Chubb heeftonder andere hoofdkantoren in Zürich, New York en Londen. Wereldwijd zijn er ongeveer 31.000 medewerkers in dienst. Kijk voor meer informatie op: www.chubb.com/nl.

 

Vergewisplicht en pre employmentscreening

04 april 2017

Onlangs is Hans Slaman geinterviewd voor het blad “Compliance Officer”. Dit interview gaat met name over de vergwisplicht voor zorginstellingen. Ben je nieuwsgierig?

Klik op onderstaande link om het artikel te lezen.

NCI_DCO_25_De vergewisplicht_Hans Slaman

Casus diefstal drankflessen

23 maart 2017

Onlangs werden we gevraagd om ondersteuning bij de opheldering van diefstal van exclusieve en kostbare drankflessen. De schade van deze diefstal bedroeg meer dan € 60.000,-. Onze opdrachtgever was zelf in het bezit van camerabeelden en een bedrijfspas waarmee enkele drankflessen waren afgerekend, waarmee een relatie met de diefstal vermoed werd. Na aangifte bij de politie gaf de politie aan hierop niet te willen investeren in verband met capaciteit en prioritering.

Uit een deskresearch en informatieanalyse kon de identiteit van de betrokkene worden vastgesteld. Hierbij werden verschillende semi-openbare bronnen geraadpleegd. Zo bleek de betrokkene een directiefunctie te bekleden bij een organisatie en kon hij verder geïdentificeerd worden via de Kamer van Koophandel en afbeeldingen op het internet (social media). Ook bleek hij diverse vastgoed op naam te hebben, waaruit we een vermoedelijk woonadres konden identificeren. Daarnaast kwamen diverse (mobiele) telefoonnummers naar voren die aan betrokkene te linken waren. Een van deze telefoonnummers leidde ons naar een inmiddels verwijderde – maar toch nog zichtbare- internetadvertentie, waarop de goederen te koop werden aangeboden. Opvallend was dat deze advertentie geplaatst was op de dag dat de diefstallen hadden plaatsgevonden.

Met een rapport van de onderzoeksbevindingen heeft onze opdrachtgever de betrokkene geconfronteerd, waarna de betrokkene toegaf deze diefstal te hebben gepleegd. De schade werd nog dezelfde dag door de betrokkene vergoed!

Wilt u meer informatie over onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen.

Alleen maar verliezers

27 februari 2017

Wij werden gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de beschuldiging van verkrachting door een medewerker van een zorginstelling bij een ex-cliënte in haar woning. Tijdens het onderzoek kwamen er diverse feiten op tafel. Na het bestuderen van correspondentie, documenten en gesprekken met verschillende collega’s, politie en andere betrokkenen rond deze beschuldiging, stelden wij het volgende vast.

Deze medewerker is toen bevraagd door de werkgever. Hij bekende deze relatie te hebben gehad –stelde dat hij bij aanvang van de relatie niet wist dat zij nog in behandeling was.

Hij is hierop berispt, de Inspectie is aanvullend geïnformeerd en mevrouw is over de afhandeling van haar klacht bericht. Opmerkelijk was dat zij toen aangaf dat haar klacht te zwaar was opgenomen en dat de man te hard was aangepakt. Zij hield nog van hem, zo zei ze.

Na ruim anderhalf jaar was de vrouw (slachtoffer) nog steeds verward, teleurgesteld en verdrietig over het feit dat de relatie was verbroken. Zij sprak met verschillende mensen –waaronder ex-cliënten- in haar omgeving en heeft toen verteld dat zij door de man bij hun laatste ontmoeting was verkracht. Deze informatie werd bekend bij het instellingsbestuur.

In ons onderzoek is onder meer tweemaal met deze mevrouw gesproken  -in bijzijn van haar professionele ondersteuning- en het was duidelijk dat zij nog vol verdriet maar ook woede zat.

Zij bleek intussen de echtgenote van de man telefonisch meerdere malen te hebben benaderd en heeft –wellicht uit radeloosheid- de term verkrachting gebruikt bij kennissen. Na intensieve gesprekken kon uiteindelijk mevrouw niet anders stellen dan dat zij zich verkracht voelde, maar dat dit in feite niet plaatsvonden had.

De betreffende medewerker bleek in het onderzoek tijdens de behandeling van de eerste klacht wel op de hoogte te zijn geweest van het feit dat mevrouw op dat moment nog in therapie was.

Hoewel hij gezuiverd werd van de beschuldiging van verkrachting was deze leugen voor de organisatie onvergeeflijk en werd de arbeidsovereenkomst beëindigd.