(Cyber) Mystery Guest

Van een provincie, hebben wij de opdracht gekregen onderzoek te doen naar de security awareness onder medewerkers in het betreffende Provinciehuis. Hierbij wordt, naast de reguliere security awareness, ook onderzocht in welke mate er cyberrisico awareness is bij de medewerkers.

Mystery Guest

De goede reputatie en integriteit van een onderneming worden als steeds belangrijker ervaren. Er zijn intern en extern ook steeds meer risico’s die de goede naam van een onderneming kunnen aantasten. Het inzichtelijk en beheersbaar maken van die risico’s, verdient dan ook continue aandacht. Een goed middel om na te gaan of uw organisatie wel waterdicht is en of medewerkers zich houden aan de bestaande beveiligingsmaatregelen, geldende procedures en richtlijnen in relatie tot gevoelige- en of vertrouwelijke informatie, is de ‘Mystery Guest’.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u vrijblijvend contact opnemen.